Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ιστοσελίδα prosforazoisalmopia.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες της σύμφωνα με την ακόλουθη Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Δεδομένων (GDPR). Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου και η συναίνεση προς αυτό απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα prosforazoisalmopia.gr δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο προκειμένου τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο παρών Κώδικας αφορά κανόνες που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προς καταναλωτές σε Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό, τηρούν νόμιμες διαδικασίες έναντι αμοιβής άμεσης ή έμμεσης με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν επιλογής του καταναλωτή. Αναλυτικές πληροφορίες για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο link Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του prosforazoisalmopia.gr και αγοράς των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής «Όροι Χρήσης») που αναλύονται παρακάτω, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο δικτυακό μας τόπο. Επίσης καθορίζουν τη χρήση τόσο του ιστότοπου όσο και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr διέπουν και τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως για παράδειγμα η περιήγησή σας, η εγγραφή σας στη υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (newsletter) μας ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σας συνιστούμε πριν την πρώτη σας τοποθέτηση παραγγελίας, να εγγραφείτε ως χρήστης του prosforazoisalmopia.gr  ούτως ώστε να καταστεί πιο εύκολη η εξυπηρέτησή σας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να καταχωρήσετε την παραγγελία σας αναφέρονται παρακάτω:

  • Επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο «καλάθι αγορών»
  • Μεταβαίνετε στο «καλάθι αγορών»
  • Συμπληρώνεται όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία, που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας
  • Προχωράτε σε υποβολή/καταχώρηση παραγγελίας
  • Ελέγχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει για την λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος σχετικά με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Κάθε φορά που αποστέλλετε στην prosforazoisalmopia.gr ένα αίτημα προς παραγγελία, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η prosforazoisalmopia.gr ακολουθεί αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται, μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας (που παρέχετε με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας), με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του prosforazoisalmopia.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της prosforazoisalmopia.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κείμενα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, οι φωτογραφίες, κλπ. Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της prosforazoisalmopia.gr. Η prosforazoisalmopia.gr ρητώς επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος για τη διεκδίκηση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί σε αυτήν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Μέσω της ιστοσελίδας της, η prosforazoisalmopia.gr έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την βέλτιστη πλοήγηση σας. Η prosforazoisalmopia.gr έχει ακόμη τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει την παραγγελία σας εφόσον επιλέξετε να μην δημιουργήσετε λογαριασμό αλλά να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ως επισκέπτης. Η prosforazoisalmopia.gr έχει επίσης τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται προκειμένου να σας στείλει Newsletter αν δεν είστε εγγεγραμμένος αλλά επιλέξατε να εγγραφείτε μέσω της φόρμας εγγραφής στο Newsletter.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η prosforazoisalmopia.gr, συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδος. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Η prosforazoisalmopia.gr διατηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαχείρισης πελατολογίου. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Δεν διανέμουμε σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό ή εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες

1.2 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντιστροφής της διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα, εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των στοιχείων σας, απευθυνόμενος ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της prosforazoisalmopia.gr μέσω email στο info@prosforazoisalmopia.gr.

​Σε περίπτωση που εγγραφτήκατε στο Newsletter μέσω της φόρμας εγγραφής, μπορείτε να διαγραφτείτε ανά πάσα στιγμή πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο ή να ζητήσετε την διαγραφή σας στέλνοντάς email στο info@prosforazoisalmopia.gr.

Ανήλικοι χρήστες της ιστοσελίδας δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

1.3 Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την prosforazoisalmopia.gr

1.3.1 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Τη χρονική στιγμή που δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο prosforazoisalmopia.gr μέσω της φόρμας δημιουργίας λογαριασμού συλλέγουμε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Κατά την συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα παραγγελίας συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το email, την διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Κατά την συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα εγγραφής στο Νewsletter συλλέγουμε το email σας. Τέλος αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό οι διακομιστές της εταιρίας, αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε το prosforazoisalmopia.gr συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons.

1.3.2 Όροι Χρήσης προσωπικών δεδομένων από τη prosforazoisalmopia.gr

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε κάθε φορά που τοποθετείτε μια παραγγελία είναι απαραίτητα για την συνολική διαχείριση της παραγγελίας σας. Τα προσωπικά δεδομένα των παραγγελιών διατηρούνται στο αρχείο μας για φορολογικούς σκοπούς για όσο χρόνο ορίζουν οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις ανά περίπτωση.

Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου ανωνυμοποιούνται αυτόματα. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό είναι απαραίτητα για την γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας και για προσωπική σας χρήση όπως προκειμένου να βλέπετε τις παραγγελίες που έχετε τοποθετήσει.

Σε περίπτωση που επιλέξατε να εγγραφείτε στο Newsletter μας, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται στο αρχείο μας για 5 χρόνια εκτός και αν επιλέξετε να διαγραφείτε.

Η prosforazoisalmopia.gr έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα παρεχόμενα στοιχεία προκειμένου να ερμηνεύσει την χρήση της ιστοσελίδας της από τους επισκέπτες (συχνότητα προβολής από διάφορες άλλες ιστοσελίδες, στατιστικά πωλήσεων και προέλευση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, κοκ). Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr πιστοποιούν ότι τα δεδομένα σας θα τηρούνται μόνο από την prosforazoisalmopia.gr όπως ορίζει το ελληνικό δίκαιο.

Η prosforazoisalmopia.gr δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση σας. Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr πιστοποιούν ότι σε περίπτωση που η prosforazoisalmopia.gr αναγκαστεί από τον νόμο να επικοινωνήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ειδοποιήσει σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

1.3.3 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Η prosforazoisalmopia.gr έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr πιστοποιούν ότι αποτρέπουν τη διαστρέβλωση, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά η prosforazoisalmopia.gr δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Η ιστοσελίδα prosforazoisalmopia.gr δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να λαμβάνει Newsletter υποβάλλοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία εγγραφής. Τα στοιχεία (email, Ονοματεπώνυμο) συλλέγονται και χρησιμοποιούνται προκειμένου ο χρήστης να ενημερώνετε για δράσεις,νέα προϊόντα, εκπτώσεις ή προσφορές. Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr πιστοποιούν πως ο χρήστης δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε με την αποστολή email στη διεύθυνση info@prosforazoisalmopia.gr. Η ενημέρωση από την ιστοσελίδα prosforazoisalmopia.gr γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε. Η ιστοσελίδα prosforazoisalmopia.gr δύναται να σας παράσχει ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματός σας, αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που διατηρεί στο αρχείο της.

3. ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Εντός της σελίδας prosforazoisalmopia.gr προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε υλικό με άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα prosforazoisalmopia.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies και IP Adress. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή τέτοιων πληροφοριών μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies. Σχετικές πληροφορίες εδώ https://cookies.insites.com.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (WEBSITE ANALYSIS)

Η σελίδα prosforazoisalmopia.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc.. Η Google αναλύει την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή αυτών των δεδομένων από την Google στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Oι όροι χρήσης της prosforazoisalmopia.gr πιστοποιούν πως η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@prosforazoisalmopia.gr. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου prosforazoisalmopia.gr προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης / επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Τελευταία ενημέρωση 16/02/2021