Παγκόσμια ημέρα Υγείας 07/04/2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου για να τιμήσει την επέτειο από την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το 1948. 

Κάθε χρόνο, επιλέγεται ένα θέμα που υπογραμμίζει έναν τομέα προτεραιότητας για τον ΠΟΥ. Ενόψει της τρέχουσας πανδημίας, ενός μολυσμένου πλανήτη και της αυξανόμενης συχνότητας ασθενειών, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2022 είναι ο πλανήτης μας, η υγεία μας . Αυτή η έκκληση από τον ΠΟΥ και τους εταίρους, παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για μια πράσινη και υγιή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, που θέτει την υγεία των ατόμων και του πλανήτη στο επίκεντρο των ενεργειών και ενθαρρύνει ένα κίνημα για τη δημιουργία κοινωνιών εστιασμένων στην ευημερία.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι βελτιώσεις στις υπηρεσίες υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική ανάπτυξη και άλλοι παράγοντες έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ένα εκατομμύριο πρόωροι θάνατοι ετησίως αποδίδονται σε γνωστούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα μολυσμένα νερά, η ανεπαρκής υγιεινή, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι οι πιο πιεστικές περιβαλλοντικές απειλές για τη δημόσια υγεία στην περιοχή. Αυτές οι απειλές για τη δημόσια υγεία επιδεινώνονται από τις αδύναμες πρακτικές διακυβέρνησης και τις πιθανές ανισότητες στην υγεία καθώς και από την περιορισμένη ηγεσία, την τεχνογνωσία και τους πόρους στον τομέα της υγείας.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περισσότεροι από 13 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια που μπορούν να αποφευχθούν. Αυτό περιλαμβάνει την κλιματική κρίση που είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η κλιματική κρίση είναι επίσης μια κρίση υγείας.

Οι πολιτικές, κοινωνικές και εμπορικές μας αποφάσεις οδηγούν την κρίση του κλίματος και της υγείας. Πάνω από το 90% των ανθρώπων αναπνέουν ανθυγιεινό αέρα που προκύπτει από την καύση ορυκτών καυσίμων. Ένας θερμαινόμενος κόσμος βλέπει τα κουνούπια να μεταδίδουν ασθένειες πιο μακριά και πιο γρήγορα από ποτέ. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η υποβάθμιση της γης και η λειψυδρία εκτοπίζουν τους ανθρώπους και επηρεάζουν την υγεία τους. Η ρύπανση και τα πλαστικά βρίσκονται στον πυθμένα των βαθύτερων ωκεανών μας, στα ψηλότερα βουνά, και έχουν μπει στην τροφική μας αλυσίδα. Τα συστήματα που παράγουν εξαιρετικά επεξεργασμένα, ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά προκαλούν ένα κύμα παχυσαρκίας, αυξάνοντας τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις, ενώ παράγουν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενώ η πανδημία COVID-19 μας έδειξε τη θεραπευτική δύναμη της επιστήμης, ανέδειξε επίσης τις ανισότητες στον κόσμο μας. Η πανδημία έχει αποκαλύψει αδυναμίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων κοινωνιών ευημερίας δεσμεύεται να επιτύχει δίκαιη υγεία τώρα και για τις μελλοντικές γενιές χωρίς να παραβιάζονται τα οικολογικά όρια. Ο σημερινός σχεδιασμός της οικονομίας οδηγεί σε άνιση κατανομή του εισοδήματος, του πλούτου και της εξουσίας, με πάρα πολλούς ανθρώπους να εξακολουθούν να ζουν στη φτώχεια και την αστάθεια. Μια οικονομία ευημερίας έχει ως στόχους την ανθρώπινη ευημερία, την ισότητα και την οικολογική βιωσιμότητα. Αυτοί οι στόχοι μεταφράζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, προϋπολογισμούς ευημερίας, κοινωνική προστασία και νομικές και δημοσιονομικές στρατηγικές. Το σπάσιμο αυτών των κύκλων καταστροφής για τον πλανήτη και την ανθρώπινη υγεία απαιτεί νομοθετική δράση, εταιρική μεταρρύθμιση και την υποστήριξη και την παροχή κινήτρων στα άτομα να κάνουν υγιείς επιλογές.

Μέσω της εκστρατείας Our planet, our health, ο ΠΟΥ θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις και το κοινό να μοιραστούν ιστορίες για τα βήματα που κάνουν για να προστατεύσουν τον πλανήτη και την υγεία τους και να δώσουν προτεραιότητα στις κοινωνίες ευημερίας.

Πηγή: https://www.euro.who.int/en/home