Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Χρυσίδης Κυριάκος

Στρατιωτικός

Αντιπρόεδρος

Ουσταπασίδης Δημήτριος

Δημοτικός Υπάλληλος

Γεν. Γραμματέας Α’

Εγγλέζου Μαρία

Δημόσιος Υπάλληλος

Γεν. Γραμματέας Β’

Τριγκάκη Αναστασία

Αγρότισσα

Ταμίας

Χριστιανίδης Θεόδωρος

Ελ. Επαγγελματίας

Έφορος Αιμοπεταλιοδοσίας

Τσαρίχας Αστέριος

Ιδ. Υπάλληλος

Έφορος Αιμοδοσίας

Παναγιωτελίδης Φώτιος

Αγρότης