Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας ” Προσφορά Ζωής” εκλέχτηκε από τις αρχιεραισίες της Γενικής Συνέλευσης στις 17/12/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού η διάρκεια του Δ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Πρόεδρος

Χρυσίδης Κυριάκος

Στρατιωτικός

Αντιπρόεδρος

Ουσταπασίδης Δημήτριος

Δημοτικός Υπάλληλος

Γεν. Γραμματέας Α’

Εγγλέζου Μαρία

Δημόσιος Υπάλληλος

Γεν. Γραμματέας Β’

Τριγκάκη Αναστασία

Αγρότισσα

Ταμίας

Χριστιανίδης Θεόδωρος

Ελ. Επαγγελματίας

Έφορος Αιμοπεταλιοδοσίας

Τσαρίχας Αστέριος

Ιδ. Υπάλληλος

Έφορος Αιμοδοσίας

Παναγιωτελίδης Φώτιος

Αγρότης