Κοπή πίτας Φίλων δικτύου δοτών αιμοπεταλίων Αλμωπίας 31/01/2020

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας 09/02/2021 Μνημόνιο Συνεργασίας

Οι Μωμόγεροι της Αλμωπίας στο Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Προσφορά Ζωής - αιμοπεταλιοδότες

Γεν. Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου - Τμήμα Αιμοδοσίας

Σατιρικόν 14/3/2021