Αιμοπεταλιαφαιρέσεις

Αιμοπεταλιαφαίρεση 08/10/2021

Γκαβαρνος Γιάννης

Ζαπουνίδου Δέσποινα

Ταρασίδης Χρήστος

Τσιμτσιρίδης Γιώργος

Αιμοπεταλιαφαίρεση 07/10/2021

Λαζάρου Σταυρούλα

 

 

Αιμοπεταλιαφαίρεση 06/10/2021

Χρυσίδης Κυριάκος