Δράσεις

0%

Δότης Αίματος

ΣΤΟΧΟΣ : 1000 €

ΕΠΙΤΕΥΞΗ : 0 €

Διαβάστε περισσότερα

0%

Δότης Αιμοπεταλίων

ΣΤΟΧΟΣ : 1000 €

ΕΠΙΤΕΥΞΗ : 0 €

Διαβάστε περισσότερα

0%

Δότης Μυελού Οστών

ΣΤΟΧΟΣ : 1000 €

ΕΠΙΤΕΥΞΗ : 0 €

Διαβάστε περισσότερα

0%

Δωρεά Βλαστοκυττάρων – ομφαλιοπλακουντιακού αίματος

ΣΤΟΧΟΣ : 100 €

ΕΠΙΤΕΥΞΗ : 0 €

Διαβάστε περισσότερα