Γ. Σ. ΠΟΣΕΑ

Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ΓΣ της ΠΟΣΕΑ.

Στην Γ.Σ. συμμετείχαν οι αντιρπρόσωποι του Συλλόγου μας κος Χρυσίδης Κυριάκος και κα Εγγλέζου Μαρία.